JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ส.ค. 2563

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10 ส.ค. 2563

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง เปิดรับสมัคร 10 - 21 สิงหาคม 2563

ตรัง,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
10 ส.ค. 2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563

พัทลุง,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
10 ส.ค. 2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
9 ส.ค. 2563

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563

ชลบุรี,กรมทางหลวง
9 ส.ค. 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 28 สิงหาคม 2563

นครสวรรค์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์
8 ส.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์.นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 17 - 21 สค. 2563

ธนาคารกรุงไทย
7 ส.ค. 2563

รับสมัครงานประจำธนาคารกรุงไทย เเม่บ้าน/ทำความสะอาด งานประจำ · ฿581/วัน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,ระนอง
7 ส.ค. 2563

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา เปิดรับสมัคร - 10 สิงหาคม 2563

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7 ส.ค. 2563

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - มัธยม เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563

กรมวิชาการเกษตร
7 ส.ค. 2563

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ระยอง,กรมประมง
7 ส.ค. 2563

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 26 สิงหาคม 2563

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ขอนแก่น
7 ส.ค. 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 67 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 สิงหาคม - 7 กันยายน พ.ศ.2563

สุพรรณบุรี,กรมทางหลวง
7 ส.ค. 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานโยธา เปิดรับสมัคร 17 - 24 สิงหาคม 2563

สุพรรณบุรี,กรมทางหลวง
7 ส.ค. 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร เปิดรับสมัคร 17 - 24 สิงหาคม 2563

น่าน
7 ส.ค. 2563

สสจ.น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร หว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง,นักวิชาการสาธารณสุข
7 ส.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 10 - 30 สิงหาคม 2563

การรถไฟแห่งประเทศไทย
6 ส.ค. 2563

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อทำหน้าที่ช่างฝีมือ วุฒิ ม.3 เปิดรับสมัคร 3 - 14 สิงหาคม 2563

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
6 ส.ค. 2563

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2563