JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

เชียงใหม่

เชียงใหม่

กรมการกงสุล,กระทรวงการต่างประเทศ,เชียงใหม่
6 ก.พ. 2562

กรมการกงสุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,เชียงใหม่
28 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ปวช,ปวส,ปริญญาตรี,เชียงใหม่
4 ม.ค. 2562

บริษัทรักษาความปลอดภัยท๊อปการ์เดียน รับสมัครพนักงานจำนวนมากหลายตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงานสาขา แผนกบัญชี บุคคล และรับรปภจำนวนมาก

กรมการแพทย์,เชียงใหม่,โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่,นักจิตวิทยา
3 ม.ค. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา เปิดรับสมัคร 3 - 17 มกราคม 2562

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
2 ม.ค. 2562

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 18 มกราคม 2562

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1,เชียงใหม่,สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27 ธ.ค. 2561

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 7 - 11 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมสุขภาพจิต,เชียงใหม่
4 ธ.ค. 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 23000 บาท เปิดรับสมัคร 4 - 12 ธันวาคม 2561

กรมทางหลวงชนบท,เชียงใหม่
4 ธ.ค. 2561

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 21 ธันวาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร,เชียงใหม่
26 พ.ย. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รวม 5 อัตรา วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 3 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,เชียงใหม่
13 พ.ย. 2561

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นักเทคนิคการแพทย์,เทคนิคการแพทย์,เชียงใหม่,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
10 พ.ย. 2561

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่,เชียงใหม่
7 พ.ย. 2561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 7 - 21 พฤศจิกายน 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,เชียงใหม่
19 ต.ค. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กองทัพอากาศ,กองบิน 41,เชียงใหม่
18 ต.ค. 2561

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลสวนปรุง,เชียงใหม่
12 ต.ค. 2561

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เปิดรับสมัคร 17 - 24 ตุลาคม 2561

กองทัพอากาศ,เชียงใหม่
9 ส.ค. 2561

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 31 สิงหาคม 2561

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่,เชียงใหม่,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
17 ก.ค. 2561

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,เชียงใหม่
8 มิ.ย. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ วุฒิ ม.6 - ปวช.- ปวส. ป.ตรี - ป.โท - ป.เอก รวม 21 อัตรา เปิดรับสมัคร - 15 มิถุนายน 2561