JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 มี.ค. 2562

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
14 ม.ค. 2562

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 25 มกราคม พ.ศ. 2562

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
12 พ.ย. 2561

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
7 มิ.ย. 2561

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
6 มิ.ย. 2561

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561