JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กาฬสินธุ์
7 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 18 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,เชียงใหม่
28 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,อุบลราชธานี
10 ก.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดรับสมัคร 16 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ชุมพร
20 มิ.ย. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561