JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 9 ก.ค. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 มิ.ย. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมดเขตรับสมัคร 8 มิถุนายน 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,นนทบุรี
7 พ.ค. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัคร 12 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
31 ม.ค. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัคร 18 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
27 ธ.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา สมัครออนไลน์ วันที่ 13 - 21 มกราคม พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,พะเยา
3 ธ.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6 พ.ย. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7 ต.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 18 ตุลาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7 ต.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23 ก.ย. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23 ก.ย. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,พระนครศรีอยุธยา
2 ส.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11 ก.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กาฬสินธุ์
7 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 18 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,เชียงใหม่
28 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,อุบลราชธานี
10 ก.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดรับสมัคร 16 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ชุมพร
20 มิ.ย. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561