JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตรัง,สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
15 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7 ธ.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9 ต.ค. 2561

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านประสานและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 31 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9 ต.ค. 2561

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 19 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9 ต.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
21 ส.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 24 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สระบุรี,สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9 ก.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,นิติกร,ตรัง
13 มิ.ย. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร เปิดรับสมัคร 20 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561