JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

นักเทคนิคการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์,สมุทรสงคราม
28 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์,เทคนิคการแพทย์,มหาสารคาม,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 16 - 22 มกราคม พ.ศ. 2562

นักเทคนิคการแพทย์,เทคนิคการแพทย์,เชียงใหม่,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
10 พ.ย. 2561

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์
29 ต.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมควบคุมโรค,นักเทคนิคการแพทย์
31 ก.ค. 2561

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 31 สิงหาคม 2561

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,กระทรวงสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์,
26 ก.ค. 2561

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 38 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,นักเทคนิคการแพทย์
5 ก.ค. 2561

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561