JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข,พิจิตร
22 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

นักวิชาการสาธารณสุข
7 ก.พ. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นักวิชาการสาธารณสุข,สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
31 ม.ค. 2562

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักวิชาการสาธารณสุข,อ่างทาง
30 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 11 -15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข,กาญจนบุรี
15 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข. เปิดรับสมัคร 18 - 24 มกราคม 2562

นักวิชาการสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,ฉะเชิงเทรา
28 ธ.ค. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 มกราคม 2562

นักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ,โรงพยาบาลกาฬสินธุ์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์,กาฬสินธุ์
25 ธ.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,นักวิชาการสาธารณสุข
21 พ.ย. 2561

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2561

นักวิชาการสาธารณสุข,กรมอนามัย,กระทรวงสาธารณสุข
8 พ.ย. 2561

กรมอนามัยรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 38,000 บาท เปิดรับสมัคร 14 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นักวิชาการสาธารณสุข,นักกีฏวิทยา,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,พิษณุโลก
31 ต.ค. 2561

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข และนักกีฏวิทยา

นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
26 ต.ค. 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เปิดรับสมัคร 29 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2561

กรมอนามัย,นักวิชาการสาธารณสุข
22 ต.ค. 2561

กรมอนามัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561

กรมสุขภาพจิต,นักวิชาการสาธารณสุข
16 ต.ค. 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และ นักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัคร 29 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2561

นักวิชาการสาธารณสุข
17 ก.ย. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร วันที่ 19 - 25 กันยายน 2561

นักวิชาการสาธารณสุข,กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
12 ก.ค. 2561

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561

นักวิชาการสาธารณสุข,กรมอนามัย
11 ก.ค. 2561

กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 50000 บาท เปิดรับสมัคร 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักวิชาการสาธารณสุข
8 ก.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 13 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา,นครราชสีมา,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักโภชนาการ
26 พ.ค. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักโภชนาการ เปิดรับสมัคร 5 มิถุนายน - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561