JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ก.ค. 2563

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข
26 มิ.ย. 2563

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ นักจัดการงานทั่วไปเปิดรับสมัคร - 30 มิถุนายน 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง,ลำปาง,นักวิชาการสาธารณสุข
15 มิ.ย. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2563

นักวิชาการสาธารณสุข
19 พ.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563

เชียงใหม่,กรมการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข
29 เม.ย. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,ราชบุรี,กรมควบคุมโรค
1 เม.ย. 2563

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 20 เมษายน 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,เพชรบูรณ์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
13 มี.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัคร นักวิเคราห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี,สิงห์บุรี
3 มี.ค. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 11 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

เชียงใหม่,นักวิชาการสาธารณสุข
11 ก.พ. 2563

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 รับสมัครนัวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,กรุงเทพมหานคร,สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์,กรมสุขภาพจิต
4 ก.พ. 2563

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

กรุงเทพมหานคร,ศูนย์เอราวัณ,นักวิชาการสาธารณสุข
23 ม.ค. 2563

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 24 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,สระบุรี
22 ม.ค. 2563

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 22 - 31 มกราคม 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,นนทบุรี,กรมการแพทย์
15 ม.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 21 - 27 มกราคม พ.ศ. 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,กรุงเทพมหานคร,โรงพยาบาลราชวิถี
14 ม.ค. 2563

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 13 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,นครสวรรค์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
9 ม.ค. 2563

สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 114 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.- ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,กรุงเทพมหานคร,โรงพยาบาลราชวิถี
7 ม.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563

นครราชสีมา,นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์,เทคนิคการแพทย์,กรมอนามัย
6 ม.ค. 2563

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขและนักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 13 -17 มกราคม พ.ศ. 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,ตาก,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
1 ม.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มกราคม 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,พิษณุโลก,นักเทคนิคการแพทย์,นักโภชนาการ,นักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,นักกิจกรรมบำบัด,พยาบาลวิชาชีพ
14 ธ.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 75 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 24 ธันวาคม 2562