JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ก.ค. 2563

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ
18 มิ.ย. 2563

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ม.ต้น-ม.ปลาย เปิดรับสมัคร 1 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เชียงใหม่,กองทัพอากาศ
12 ก.พ. 2563

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563

กองทัพอากาศ
10 ม.ค. 2563

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ปวช./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

กรมกำลังพลทหารอากาศ,ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ,กรุงเทพมหานคร,ดอนเมือง
17 ธ.ค. 2562

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา 6 ม.ค.-10 ม.ค.63

กองทัพอากาศ,ลพบุรี
12 พ.ย. 2562

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กองทัพอากาศ
29 ต.ค. 2562

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กองทัพอากาศ
13 ส.ค. 2562

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 30 กันยายน 2562

กองทัพอากาศ
4 ธ.ค. 2561

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 26 ธันวาคม 2561

กองทัพอากาศ,กองบิน 41,เชียงใหม่
18 ต.ค. 2561

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กองทัพอากาศ,เชียงใหม่
9 ส.ค. 2561

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 31 สิงหาคม 2561