JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 ก.พ. 2563

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรมประมง,กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2563

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 - ม.6 เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 19 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรมวิชาการเกษตร,สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน,กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2563

สถาบันพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (สวร.) กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรุงเทพมหานคร,โรงพยาบาลราชวิถี,กรมการแพทย์
13 ก.พ. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 41 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

กรมศุลกากร,กรุงเทพมหานคร
11 ก.พ. 2563

กรมศุลกากร รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรมการขนส่งทางบก,กรุงเทพมหานคร
10 ก.พ. 2563

สำนักวิศวะกรรมยานยนต์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รับสมัคร ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์,กรุงเทพมหานคร
7 ก.พ. 2563

วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20480 บาท สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,กรุงเทพมหานคร
5 ก.พ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13–19 กุมภาพันธ์2563

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กรุงเทพมหานคร
5 ก.พ. 2563

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,กรุงเทพมหานคร
5 ก.พ. 2563

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,กรุงเทพมหานคร,สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์,กรมสุขภาพจิต
4 ก.พ. 2563

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

กรุงเทพมหานคร,องค์การสะพานปลา,รัฐวิสาหกิจ
30 ม.ค. 2563

[พนักงานรัฐวิสาหกิจ] องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,กยศ.,กรุงเทพมหานคร
30 ม.ค. 2563

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัคร สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายสำนักผู้จัดการ ตั้งแต่ วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,กยศ.,กรุงเทพมหานคร
30 ม.ค. 2563

กยศ. รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 74 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารหนี้ และ ฝ่ายคดีและบังคับคดี เปิดรับสมัคร 3 - 7 เปิดรับสมัคร 2563

กรมประมง,กรุงเทพมหานคร
29 ม.ค. 2563

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรมปศุสัตว์,กรุงเทพมหานคร
29 ม.ค. 2563

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรมทรัพยากรธรณี,กรุงเทพมหานคร
27 ม.ค. 2563

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ป.ตรี - ป.โท - ป.เอก เงินเดือน 37,680 เปิดรับสมัคร 3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรุงเทพมหานคร,ศูนย์เอราวัณ,นักวิชาการสาธารณสุข
23 ม.ค. 2563

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 24 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2563

กรุงเทพมหานคร,กรมการขนส่งทางบก
22 ม.ค. 2563

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม - 20 มีนาคม 2563