JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เม.ย. 2562

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก,พิษณุโลก,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
11 เม.ย. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 26 เมษายน พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์,สมุทรสงคราม
28 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเพื่อเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

ระยอง,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,อ่างทอง
12 ก.พ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครตั้งแต่ 14 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักวิชาการสาธารณสุข,อ่างทาง
30 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 11 -15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี,ราชบุรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
25 ม.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เจ้าพนักงานเสัชกรรม,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
23 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเสัชกรรม เปิดรับสมัคร 23 - 25 มกราคม พ.ศ. 2562

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์,เทคนิคการแพทย์,มหาสารคาม,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 16 - 22 มกราคม พ.ศ. 2562

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักสังคมสงเคราะห์,กระทรวงสาธารณสุข,อุบลราธานี
16 ม.ค. 2562

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อุบลราธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 25 มกราคม 2562

กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข
9 ม.ค. 2562

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2562

นักรังสีการแพทย์,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,อุตรดิตถ์
5 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 - 21 มกราคม พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,ราชบุรี
3 ม.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 - 18 มกราคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13 ธ.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 17 - 21 ธันวาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7 ธ.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2561 ถึง 9 มกราคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9 พ.ย. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 33 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 23 พฤศจิกายน 2561

นักวิชาการสาธารณสุข,กรมอนามัย,กระทรวงสาธารณสุข
8 พ.ย. 2561

กรมอนามัยรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 38,000 บาท เปิดรับสมัคร 14 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์
29 ต.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561