JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 9 ก.ค. 2563

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,สุมทรสาคร
2 มิ.ย. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นครปฐม
21 พ.ค. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
19 พ.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย,เลย,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
12 พ.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,สุพรรณบุรี
2 เม.ย. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 7 - 14 เมษายน พ.ศ. 2563

หางานราชการ , ราชการ , อย , กระทรวงสาธารณสุข , สมุนไพร , อาหารและยา , พัฒนาระบบ , นนทบุรี
27 มี.ค. 2563

[ปิดรับสมัครแล้ว] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มพัฒนาระบบ รับสมัคร นักวิชาการพัฒนาระบบ 1 ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,สระบุรี
12 มี.ค. 2563

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 18 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3 ก.พ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 อัตรา เปิดรับสมัครทาง internet ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย,เลย,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10 ม.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 21 มกราคม พ.ศ. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10 ม.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,สุรินทร์,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป
6 ม.ค. 2563

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์,นครสวรรค์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
19 ธ.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 ธันวาคม 2562 ถึง 3 มกราคม 2563

สระบุรี,สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงสาธารณสุข,นราธิวาส,ระยอง,ขอนแก่น,กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,พระนครศรีอยุธยา
5 ธ.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

สุโขทัย,โรงพยาบาลศรีนคร,กระทรวงสาธารณสุข,สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
3 ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลศรีนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 17 ธันวาคม 2562

สุโขทัย,โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม,กระทรวงสาธารณสุข,สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
3 ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 11 - 17 ธันวาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,นักเทคนิคการแพทย์
21 พ.ย. 2562

โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 21 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

พิษณุโลก,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลพุทธชินราช
12 พ.ย. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทาง internet วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หางานราชการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
6 พ.ย. 2562

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน