JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ส.ค. 2563

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ
4 ส.ค. 2563

สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล รับสมัครถึงวันที่ 12 สิงหาคม 63

บุรีรัมย์,พชรบุรี,กระทรวงการต่างประเทศ
22 มิ.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัคร 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

กระทรวงการต่างประเทศ
18 พ.ค. 2563

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 17000 บาท เปิดรับสมัคร 18 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2563

กระทรวงการต่างประเทศ
20 เม.ย. 2563

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล รับสมัคร - 14 พฤษภาคม 2563

กระทรวงการต่างประเทศ
17 มี.ค. 2563

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เปิดรับสมัคร 16 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

กระทรวงการต่างประเทศ
8 พ.ย. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา (18 พฤศจิกายน 2562 - 9 ธันวาคม 2562)

กระทรวงการต่างประเทศ
26 ก.ค. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี - ป.โท ทุกสาขา (5 สิงหาคม - 3 กันยายน 62)

กระทรวงการต่างประเทศ
15 พ.ค. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562

กระทรวงการต่างประเทศ
6 มี.ค. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18500 บาท 6 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

กรมการกงสุล,กระทรวงการต่างประเทศ,เชียงใหม่
6 ก.พ. 2562

กรมการกงสุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

กระทรวงการต่างประเทศ
29 ต.ค. 2561

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
24 ก.ย. 2561

สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เปิดรับสมัคร 19 - 28 กันยายน 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
13 ก.ย. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี - ป.โท รวม 50 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
30 ส.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครพนักงานโครงการจัดระบบถ่ายภาพกิจกรรม วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร - 14 กันยายน พ.ศ. 2561