JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 2 มิ.ย. 2563

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
8 พ.ย. 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
7 ส.ค. 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
8 ก.ค. 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชาร เปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
8 พ.ค. 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชาร เปิดรับสมัคร 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
12 ธ.ค. 2561

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2561 ถึง 9 มกราคม 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
12 ก.ค. 2561

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
6 ก.ค. 2561

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 12 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561