JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 มี.ค. 2562

กรมอนามัย

กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา,นครราชสีมา,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักจัดการงานทั่วไป,นักกายภาพบำบัด,กรมอนามัย
29 ม.ค. 2562

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 1 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กรมอนามัย,สถาบันพัฒนาสุขภาวะเมือง
15 พ.ย. 2561

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561

นักวิชาการสาธารณสุข,กรมอนามัย,กระทรวงสาธารณสุข
8 พ.ย. 2561

กรมอนามัยรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 38,000 บาท เปิดรับสมัคร 14 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมอนามัย,นักวิชาการสาธารณสุข
22 ต.ค. 2561

กรมอนามัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561

กรมอนามัย
25 ก.ย. 2561

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2561

นักวิชาการสาธารณสุข,กรมอนามัย
11 ก.ค. 2561

กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 50000 บาท เปิดรับสมัคร 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2561