JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ก.ค. 2563

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นนทบุรี
10 มี.ค. 2563

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 31 มีนาคม 2563

กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นนทบุรี
10 มี.ค. 2563

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 31 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรมสุขภาพจิต
9 มี.ค. 2563

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

กรมสุขภาพจิต,นนทบุรี
6 มี.ค. 2563

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 16 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลศรีธัญญา,กรมสุขภาพจิต,นนทบุรี
12 ก.พ. 2563

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวส - ป.ตรี เปิดรับมัคร 17 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลศรีธัญญา,กรมสุขภาพจิต,นนทบุรี
12 ก.พ. 2563

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,กรุงเทพมหานคร,สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์,กรมสุขภาพจิต
4 ก.พ. 2563

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

กรมสุขภาพจิต
25 ธ.ค. 2562

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 28 มกราคม พ.ศ. 2563

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์,กรมสุขภาพจิต,เชียงใหม่
12 ธ.ค. 2562

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 ธันวาคม 2562

นนทบุรี,กรมสุขภาพจิต
19 พ.ย. 2562

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2562

กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์,นครสวรรค์
10 พ.ย. 2562

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เปิดรับสมัคร 11 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กรมสุขภาพจิต
21 ต.ค. 2562

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2562

ลำพูน,กรมสุขภาพจิต,นักวิชาการสาธารณสุข
19 ก.ย. 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 36 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 23 กันยายน 2562

สถาบันราชานุกูล,กรมสุขภาพจิต,นักวิชาการสาธารณสุข
17 ก.ย. 2562

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 - 27 กันยายน 2562

นนทบุรี,กรมสุขภาพจิต
29 ส.ค. 2562

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 ตำแหน่ง 30 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 30 กันยายน 2562

นครสวรรค์,กรมสุขภาพจิต,นักวิชาการสาธารณสุข
5 ส.ค. 2562

กรมสุขภาพจิต รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 19 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นนทบุรี,กรมสุขภาพจิต
30 ก.ค. 2562

สำนักวิชาการสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุข,กรมสุขภาพจิต
19 เม.ย. 2562

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน พ.ศ. 2562