JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เม.ย. 2562

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,หนองบัวลำภู
12 ก.พ. 2562

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,เชียงใหม่
19 ต.ค. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี,ลพบุรี
7 ก.ย. 2561

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 14 - 21 กันยายน 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
4 ก.ย. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน เปิดรับสมัคร 4 - 12 กันยายน พ.ศ. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
29 ส.ค. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.ทุกสาขา รวม 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 7 กันยายน พ.ศ. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,แพร่
15 ส.ค. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
6 ส.ค. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 9 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
23 ก.ค. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม,สมุทรสงคราม,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
18 ก.ค. 2561

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่,เชียงใหม่,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
17 ก.ค. 2561

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
10 ก.ค. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2 ก.ค. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 13 กรกฎาคม 2561