JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.พ. 2562

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
25 ม.ค. 2562

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 7 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

กรมวิชาการเกษตร,ปริญญาโท
23 ม.ค. 2562

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 4- 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กรมวิชาการเกษตร
12 ธ.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กรมวิชาการเกษตร
23 พ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562

กรมวิชาการเกษตร
12 พ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561

พิษณุโลก,กรมวิชาการเกษตร
21 ส.ค. 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561

กรมวิชาการเกษตร
14 ส.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 5 - 25 กันยายน พ.ศ. 2561

กรมวิชาการเกษตร
5 ก.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชสวน) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมวิชาการเกษตร
28 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พิษณุโลก,สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร,สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2,กรมวิชาการเกษตร
19 มิ.ย. 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561

กรมวิชาการเกษตร
18 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ วุฒิ - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา -ป.ตรี - ป.โท เปิดรับสมัคร 2 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมวิชาการเกษตร
14 มิ.ย. 2561

กรมวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมวิชาการเกษตร
18 พ.ค. 2561

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 - ม.6 เปิดรับสมัคร 4 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมวิชาการเกษตร,เชียงใหม่
15 พ.ค. 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 - ม.6 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 23 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4,อุบลราชธานี,กรมวิชาการเกษตร
11 พ.ค. 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัคร 22 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมวิชาการเกษตร
3 พ.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เปิดรับสมัคร 17 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช,กรมวิชาการเกษตร
2 พ.ค. 2561

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวส. เปิดรับสมัคร 9 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561