JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 ก.พ. 2563

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

เชียงใหม่,กรมวิชาการเกษตร
18 ก.พ. 2563

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2563

กรมวิชาการเกษตร,สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน,กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2563

สถาบันพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (สวร.) กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรมวิชาการเกษตร
13 ก.พ. 2563

กรมวิชาการเกษตร(ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรมวิชาการเกษตร,จันทบุรี
12 ก.พ. 2563

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.6) เปิดรับสมัคร 20 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรมวิชาการเกษตร,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี
10 ม.ค. 2563

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 22 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563

กรมวิชาการเกษตร,พิษณุโลก
3 ม.ค. 2563

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร,สุราษฎร์ธานี,กรมวิชาการเกษตร
25 ธ.ค. 2562

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 10 มกราคม พ.ศ. 256

กรมวิชาการเกษตร,สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน,กรุงเทพมหานคร
13 ธ.ค. 2562

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 23 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กรมวิชาการเกษตร
13 ธ.ค. 2562

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2562 ถึง 6 มกราคม 2563

สุราษฎร์ธานี,กรมวิชาการเกษตร,ปวส.
4 ธ.ค. 2562

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สงขลา,กรมวิชาการเกษตร
25 พ.ย. 2562

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. เปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กรมวิชาการเกษตร
22 พ.ย. 2562

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

พิษณุโลก,กรมวิชาการเกษตร
20 พ.ย. 2562

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562

กรมวิชาการเกษตร
20 พ.ย. 2562

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.ศ.3 , ม.3 , ม.6 ,ป.ตรี เปิดรับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กรมวิชาการเกษตร
31 ต.ค. 2562

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.ศ.3 , ม.3 , ม.6 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7,กรมวิชาการเกษตร
22 ต.ค. 2562

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กรมวิชาการเกษตร
4 ต.ค. 2562

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [ 18 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 ]

กรมวิชาการเกษตร
2 ก.ย. 2562

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับตั้งแต่วันที่ 10 - 16 กันยายน พ.ศ. 2562