JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ก.พ. 2563

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
15 ม.ค. 2563

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2563

ผ่านภาค .ก,กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
18 เม.ย. 2562

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 26 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2562

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
3 เม.ย. 2562

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา - ปริญญาตรี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 23,110 บาท

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
26 ธ.ค. 2561

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
20 ส.ค. 2561

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 23 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
16 ส.ค. 2561

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
17 พ.ค. 2561

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - 14 มิถุนายน 2561