JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ก.ค. 2563

กรมประมง

กรมประมง

สมุทรสาคร,กรมประมง
24 มิ.ย. 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี,เพชรบุรี,กรมประมง
24 มิ.ย. 2563

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น,ขอนแก่น,กรมประมง
12 มิ.ย. 2563

สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สุราษฎร์ธานี,กรมประมง
9 มิ.ย. 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี,สระบุรี,กรมประมง
29 พ.ค. 2563

สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน 2563

กรมประมง
28 พ.ค. 2563

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 15 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กรมประมง
27 พ.ค. 2563

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 28 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กรมประมง,มุกดาหาร
22 พ.ค. 2563

สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กรมประมง,สงขลา
22 พ.ค. 2563

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ระยอง,กรมประมง
19 พ.ค. 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563

กรมประมง,กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
18 พ.ค. 2563

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 -ปวช.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 4 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กรมประมง,ขอนแก่น
13 พ.ค. 2563

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พระนครศรีอยุธยา,กรมประมง
7 พ.ค. 2563

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น,กรมประมง
7 พ.ค. 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปเิดรับสมัคร 18 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กรมประมง,ชุมพร
3 เม.ย. 2563

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ระยอง,กรมประมง
23 มี.ค. 2563

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 เมษายน พ.ศ. 2563

สงขลา,กรมประมง
4 มี.ค. 2563

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 24 มีนาคม 2563

กรมประมง,กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2563

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 - ม.6 เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 19 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563