JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ม.ค. 2563

กรมประมง

กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมาสัตว์น้ำชุมพร,ชุมพร,กรมประมง
9 ม.ค. 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมาสัตว์น้ำชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 29 มกราคม พ.ศ. 2563

กาญจนบุรี,กรมประมง
9 ธ.ค. 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 25 ธันวาคม 2562

กรมประมง,กรุงเทพมหานคร
4 ธ.ค. 2562

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563

กรมประมง,ศรีสะเกษ,สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
2 ธ.ค. 2562

สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 25 ธันวาคม 2562

กรมประมง,ภูเก็ต
24 พ.ย. 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) รับสมัคร พนักงานผู้ช่วยประมง วุฒิ ม.3 - ม.6 เปิดรับสมัคร 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กรมประมง
21 พ.ย. 2562

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 26 ธันวาคม 2562

กรมประมง
15 พ.ย. 2562

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กรมประมง
8 พ.ย. 2562

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 18 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สุราษฎร์ธานี,กรมประมง
8 ส.ค. 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 รับสมัคร เจ้าพนักงานประมง วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัครวันที่ 20 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กรมประมง,ภูเก็ต
8 ส.ค. 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 รับสมัครพนักงานห้องทดลอง วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัครวันที่ 14 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กรมประมง
3 ส.ค. 2562

กรมประมง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 15 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม - 10 กันยายน 2562

ระยอง,กรมประมง
9 เม.ย. 2562

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

กรมประมง
20 ก.พ. 2562

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

เชียงราย,กรมประมง
23 ม.ค. 2562

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กรุงเทพมหานคร,ปริญญาตรี,กรมประมง
16 ม.ค. 2562

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

นครสวรรค์,กรมประมง,ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2
15 ม.ค. 2562

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ม.6 รวม 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6,ขอนแก่น,กรมประมง
8 ม.ค. 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 22 มกราคม 2562

กรมประมง
20 ธ.ค. 2561

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 10 มกราคม พ.ศ. 2562