JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 เม.ย. 2562

กรมประมง

กรมประมง

ระยอง,กรมประมง
9 เม.ย. 2562

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

กรมประมง
20 ก.พ. 2562

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

เชียงราย,กรมประมง
23 ม.ค. 2562

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กรุงเทพมหานคร,ปริญญาตรี,กรมประมง
16 ม.ค. 2562

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

นครสวรรค์,กรมประมง,ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2
15 ม.ค. 2562

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ม.6 รวม 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6,ขอนแก่น,กรมประมง
8 ม.ค. 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 22 มกราคม 2562

กรมประมง
20 ธ.ค. 2561

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 10 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมประมง
9 พ.ย. 2561

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมประมง
4 พ.ย. 2561

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561

กรมประมง,สงขลา
25 ต.ค. 2561

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมประมง
29 มิ.ย. 2561

กรมประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561