JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 เม.ย. 2563

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท
20 มี.ค. 2563

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2563

กรมทางหลวงชนบท,กระบี่
3 มี.ค. 2563

สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 11 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

กรมทางหลวงชนบท,นครราชสีมา
3 มี.ค. 2563

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

กรมทางหลวงชนบท,นครราชสีมา
28 ก.พ. 2563

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 13 มีนาคม 2563

กรมทางหลวง,สำนักงานทางหลวงที่ 12,สุพรรณบุรี
12 ม.ค. 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม 2563

ขอนแก่น,สำนักงานทางหลวงที่ 7,กรมทางหลวง,ชัยภูมิ,อุดรธานี
12 ม.ค. 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 23 มกราคม 2563

กรุงเทพมหานคร,กรมทางหลวง
7 ม.ค. 2563

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส เปิดรับสมัคร 15 - 22 มกราคม 2563

ไม่เอาภาค ก,กระบี่,กรมทางหลวง
28 ธ.ค. 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. เปิดรับสมัคร 13 - 21 มกราคม 2563

กรมทางหลวง,สำนักงานทางหลวงที่ 11,ลพบุรี
18 ธ.ค. 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 10 มกราคม 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 18,สงขลา,กรมทางหลวง,สตูล,ปัตตานีปัตตานี,สงขลา,นราธิวาส,ปวส.,ปวท.,ปวช.
17 ธ.ค. 2562

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 3 มกราคม 2563

กรมทางหลวง
6 ธ.ค. 2562

กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 ถึง 8 มกราคม 2563

กรมทางหลวง,สำนักงานทางหลวงที่ 6,เพชรบูรณ์
30 พ.ย. 2562

สำนักงานทางหลวงที่ 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. - ปวท. - ปวส. ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ธ.ค. 2562

กรมทางหลวงชนบท,กาฬสินธุ์
25 พ.ย. 2562

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 ฟฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562

กรมทางหลวงชนบท
18 พ.ย. 2562

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 25 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กรมทางหลวงชนบท
18 พ.ย. 2562

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 5 มกราคม 2563

กรมทางหลวงชนบท
13 พ.ย. 2562

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กรมทางหลวง
17 ต.ค. 2562

รับทั่วประเทศ 153 อัตรา กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี -ป.โท [ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 ]

กรมทางหลวงชนบท
26 ก.ย. 2562

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. - ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 7 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562