JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 9 ก.ค. 2563

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
22 มิ.ย. 2563

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร 22 มิถุนายน ถึง 21 กรกฎาคม 2563

กรุงเทพมหานคร,กรมควบคุมมลพิษ
8 ม.ค. 2563

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร 6 - 14 มกราคม 2563

กรมควบคุมมลพิษ
11 ธ.ค. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 ธันวาคม 2562 ถึง 13 มกราคม 2563

กรมควบคุมมลพิษ
11 ธ.ค. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2562 ถึง 13 มกราคม 2563

กรมควบคุมมลพิษ
6 ธ.ค. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาด้านธุรการ เปิดรับสมัคร 2 - 19 ธันวาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ,ระยอง
30 ก.ย. 2562

ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ,ระยอง
30 ก.ย. 2562

ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง รับสมัคร ปฏิบัติงานด้านธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ
11 ก.ย. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร 10 - 15 กันยายน 2562

กรมควบคุมมลพิษ
22 ก.ค. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 18 - 31 ก.ค. 62

กรมควบคุมมลพิษ
21 มิ.ย. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กรมควบคุมมลพิษ
3 พ.ค. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ
17 เม.ย. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ
5 ก.พ. 2562

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ
4 ต.ค. 2561

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร 2 - 19 ตุลาคม 2561

กรมควบคุมมลพิษ
20 ส.ค. 2561

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561