JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 เม.ย. 2562

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
25 มี.ค. 2562

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1- 5 เมษายน พ.ศ. 2562

กรมการแพทย์
28 ก.พ. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

กรมการแพทย์
28 ก.พ. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562

กรุงเทพมหานคร,ปริญญาตรี,กรมการแพทย์,นักวิชาการเงินและบัญชี
16 ม.ค. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 29 มกราคม 2562

กรมการแพทย์,เชียงใหม่,โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่,นักจิตวิทยา
3 ม.ค. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา เปิดรับสมัคร 3 - 17 มกราคม 2562

กรมการแพทย์
19 ธ.ค. 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมการแพทย์,นิติกร
29 พ.ย. 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กรมการแพทย์
14 พ.ย. 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ เปิดรับสมัคร 28 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม 2561

กรมการแพทย์
2 พ.ย. 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 12 - 16 พฤศจิกายน 2561

กรมการแพทย์
16 ต.ค. 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 31 ตุลาคม 2561

กรมการแพทย์
5 ต.ค. 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 9 ตุลาคม 2561

กรมการแพทย์
1 ก.ย. 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2561

กรมการแพทย์
31 ส.ค. 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2561

กรมการแพทย์
20 ส.ค. 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 - 31 สิงหาคม 2561

นักวิชาการสาธารณสุข,กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
12 ก.ค. 2561

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561

กรมการแพทย์,นิติกร
21 มิ.ย. 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมการแพทย์
26 พ.ค. 2561

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561

กรมการแพทย์
2 พ.ค. 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 16 พฤษภาคม 2561