JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 9 ก.ค. 2563

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,กรมการแพทย์,หรุงเทพมหานคร
8 ก.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 21 กรกฎาคม 2563

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,กรมการแพทย์,หรุงเทพมหานคร
8 ก.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 21 กรกฎาคม 2563

กรมการแพทย์
8 ก.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กรมการแพทย์
29 พ.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เชียงใหม่,กรมการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข
29 เม.ย. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กรมการแพทย์
19 มี.ค. 2563

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 17 เมษายน 2563

กรมการแพทย์
13 ก.พ. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 32 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรุงเทพมหานคร,โรงพยาบาลราชวิถี,กรมการแพทย์
13 ก.พ. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 41 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,กรุงเทพมหานคร
21 ม.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการแพทย์
20 ม.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 - 31 มกราคม 2563

นักวิชาการสาธารณสุข,นนทบุรี,กรมการแพทย์
15 ม.ค. 2563

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 21 - 27 มกราคม พ.ศ. 2563

กรุงเทพมหานคร,โรงพยาบาลราชวิถี,กรมการแพทย์
2 ม.ค. 2563

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 - ม.6 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6 - 17 มกราคม 2563

กรมการแพทย์,เชียงใหม่
6 ธ.ค. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หางานราชการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
6 พ.ย. 2562

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการแพทย์
17 ต.ค. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กรมการแพทย์,เชียงใหม่
8 ต.ค. 2562

กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 2 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
24 ก.ย. 2562

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา [ 1 - 8 ตุลาคม 2562 ]

กรมการแพทย์
11 ก.ย. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562