JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ก.พ. 2562

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก
1 ม.ค. 2562

กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครถึง 11 มกราคม 2562

กรมการขนส่งทางบก
23 ธ.ค. 2561

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กรมการขนส่งทางบก
23 พ.ย. 2561

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 3 - 27 ธันวาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก
1 ต.ค. 2561

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรมการขนส่งทางบก
6 ก.ย. 2561

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับ การจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 คน เปิดรับสมัคร 6 - 12 กันยายน 2561

กรมการขนส่งทางบก
26 ก.ค. 2561

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 6 - 27 สิงหาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก
23 พ.ค. 2561

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนในตำแหน่งพนักงานผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561