Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567
ระนอง

 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 47 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2567 - 2 กุมภาพันธ์ 2567
16 ม.ค. 2567
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567
15 ม.ค. 2567
รับงานนอกยังไงไม่ให้กระทบงานประจำ
2 ม.ค. 2567
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนที่บรรจุครั้งแรก 47 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2567 - 2 กุมภาพันธ์ 2567
27 ธ.ค. 2566
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 มกราคม 2567 - 13 กุมภาพันธ์ 2567
26 ธ.ค. 2566
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 27 ธันวาคม 2566 ถึง 19 มกราคม 2567
26 ธ.ค. 2566
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 29 มกราคม พ.ศ. 2567
25 ธ.ค. 2566
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 2566 ถึง 5 มกราคม 2567
16 ธ.ค. 2566
กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 77 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2566 - 17 มกราคม 2567
15 ธ.ค. 2566
กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
15 ธ.ค. 2566
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 75 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม 2566 ถึง 15 มกราคม 2567
14 ธ.ค. 2566
ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา รับทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 10 – 18 ธันวาคม 2566
8 ธ.ค. 2566
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครครู จำนวน 17 อัตรา
24 พ.ย. 2566
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครครู จำนวน 17 อัตรา
24 พ.ย. 2566
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง
14 พ.ย. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) เปิดรับสมัคร 13 - 17 พฤศจิกายน 2566
3 พ.ย. 2566
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566
25 ก.ย. 2566
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 83 อัตรา
24 ก.ย. 2566