Update ล่าสุดวันนี้ 14 มิ.ย. 2567
ตาก

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัคร นิติกร จำนวน 1 อัตรา
13 มิ.ย. 2567
ถาม ChatGPT มาให้แล้ว อาชีพอะไรบ้างที่จะโดน AI disruption
11 มิ.ย. 2567
กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 39 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2567
7 มิ.ย. 2567
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 100 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
6 มิ.ย. 2567
รวมตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. ทุกระดับ: เริ่มต้นสู่ความสำเร็จ
4 มิ.ย. 2567
อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 606 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 13 มิถุนายน 2567
30 พ.ค. 2567
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 350 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 11 มิถุนายน 2567 - 2 กรกฎาคม 2567
27 พ.ค. 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 117 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
24 พ.ค. 2567
กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 145 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 24 มิถุนายน 2567
22 พ.ค. 2567
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวน 2 อัตรา
21 พ.ค. 2567
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 อัตรา
21 พ.ค. 2567
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
21 พ.ค. 2567
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 102 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567
16 พ.ค. 2567
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจำปีการศึกษา 2567
15 พ.ค. 2567
กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2567 - 14 มิถุนายน 2567
15 พ.ค. 2567
กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 98 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2567
14 พ.ค. 2567
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง รวม 54 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 16 พ.ค. 67
3 พ.ค. 2567
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาคัดเลือกพนักงานธุรกิจสินเชื่อ ระดับ 4 จากผู้อยู่ในบัญชีสำรองผู้ผ่านเกณฑ์ การสรรหาคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปีบัญชี 2566
26 เม.ย. 2567