Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567
ลำปาง

 

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 68 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2567 ถึง 23 พฤษภาคม 2567
22 เม.ย. 2567
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก 86 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 เมษายน 2567 - 20 พฤษภาคม 2567
20 เม.ย. 2567
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่าง 123 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. - 21 พ.ค. 2567
18 เม.ย. 2567
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 18 เมษายน 2567 - 9 พฤษภาคม 2567
5 เม.ย. 2567
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567
5 เม.ย. 2567
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 26 เมษายน พ.ศ. 2567
5 เม.ย. 2567
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 19 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2567
4 เม.ย. 2567
กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 86 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 29 เมษายน พ.ศ. 2567
4 เม.ย. 2567
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครลูกจ้างดูแลสระว่ายน้ำ จำนวน 1 อัตรา
3 เม.ย. 2567
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครลูกจ้างงานจัดเลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
3 เม.ย. 2567
โรงพยาบาลลําปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 เมษายน 2567
2 เม.ย. 2567
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
27 มี.ค. 2567
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 40 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 25 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
15 มี.ค. 2567
กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567
14 มี.ค. 2567
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 - 30 มีนาคม 2567
8 มี.ค. 2567
กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 41 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2567
8 มี.ค. 2567
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 35 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 มีนาคม 2567 - 2 เมษายน 2567
8 มี.ค. 2567