JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธ.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566


สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด ศูนย์สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการและผู้อำนวยการ
2 เจ้าหน้าที่วิชาการที่ดิน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด ศูนย์สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการและผู้อำนวยการ
3 เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน

อัตราเงินเดือน 18,600 - 40,400 บาท

วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครและส่งเอกสารสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้
1 ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
http://www.labai.or.th
2 ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาขน)
ในวันและเวลาทำการของสถาบัน โดยภาคเช้า ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น.
(โดยก่อนเข้ามายื่นสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 083 0925695) หรือ Scan เอกสาร
การสมัคร โดยรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์ PDF แล้วส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่
hr_ recruit@labaior.th (หากไม่ได้รับการยืนยันกรรับเอกสารตามช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 1 วันทำการ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 083 0925695) ภายในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

Download ใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 6/2566
วันที่โพส 20 พ.ย. 2566


ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา รับทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 10 – 18 ธันวาคม 2566
Top 5
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2566 ถึง 10 มกราคม 2567