JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธ.ค. 2566

งานสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 42 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 – 27 พฤศจิกายน 2566


กรมสุขภาพจิต
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต
1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น.   จำนวน 1 อัตรา 
2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ด้านกุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม.   จำนวน 1 อัตรา 
3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ภาคกลาง.  จำนวน 35 อัตรา 
4. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ภาคเหนือ.  จำนวน 1 อัตรา 
5. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก.  จำนวน 2 อัตรา 
6. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ   จำนวน 1 อัตรา 
7. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา 
8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2566 
สมัครที่เว็บไซต์  https://dmh.thaijobjob.com***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 42 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 – 27 พฤศจิกายน 2566
วันที่โพส 18 พ.ย. 2566


ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา รับทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 10 – 18 ธันวาคม 2566
Top 5
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2566 ถึง 10 มกราคม 2567