JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธ.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ บรรจุครั้งแรก 58 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน 2566 - 19 ธันวาคม 2566


ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย
ตำแหน่งและจำนวนที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 14 ตำแหน่ง 58 อัตรา
1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 16 อัตรา
1 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
2 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3 ตำแหน่งตำรวจรัฐสภาปฏิบัติการ จำนวน7 อัตรา
4 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษารัสเซีย) จำนวน 1 อัตรา
6 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 42 อัตรา
1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน จำนวน ๗ อัตรา
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา
3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
4 ตำแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
5 ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา

สมัครทางเว็บไซต์ : https://senate.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2566 - 19 ธันวาคม 2566***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ บรรจุครั้งแรก 58 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน 2566 - 19 ธันวาคม 2566
วันที่โพส 16 พ.ย. 2566


ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา รับทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 10 – 18 ธันวาคม 2566
Top 5
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2566 ถึง 10 มกราคม 2567