JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 30 ก.ย. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 

 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท   มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ประจำปีงบประมาณ  2567 

ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตั้งใจในการทำงาน
- มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
- ขยัน มีใจรักบริการ และมีความอดทน

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ที่อยู่: 47 ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่โพส 13 ก.ย. 2566


บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 83 อัตรา
Top 5
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์เฉพาะทางเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 22 กันยายน - 9 ตุลาคม 2566
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 174 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 - 10 ตุลาคม 2566
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 1 - 16 ต.ค. 66
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการอาหารและยา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 ตุลาคม 2566