JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพและสายสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ รวม 5 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพและสายสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ รวม 5 อัตรา ประจำหลายวิทยาเขต รับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 16.30 น. 

- ตำแหน่งนิติกร สังกัดส่วนกลาง จ.นครปฐม จำนวน 1 อัตรา
- นายช่างโยธา สังกัดวิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถ สังกัดวิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
- นักการภารโรง สังกัดวิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย จำนวน 1 อัตรา
- นักการภารโรง สังกัดวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mbu.ac.th/announce-mbu/post-7391/***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพและสายสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ รวม 5 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566
วันที่โพส 7 ก.พ. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566