Update ล่าสุดวันนี้ 25 พ.ค. 2567

 

งานในสถานศึกษา

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพและสายสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ รวม 5 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพและสายสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ รวม 5 อัตรา ประจำหลายวิทยาเขต รับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 16.30 น. 

- ตำแหน่งนิติกร สังกัดส่วนกลาง จ.นครปฐม จำนวน 1 อัตรา
- นายช่างโยธา สังกัดวิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถ สังกัดวิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
- นักการภารโรง สังกัดวิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย จำนวน 1 อัตรา
- นักการภารโรง สังกัดวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mbu.ac.th/announce-mbu/post-7391/

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพและสายสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ รวม 5 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566
วันที่โพส 7 ก.พ. 2566
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
8 พ.ค. 2567
ได้รับความนิยม