JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

ท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


ตำแหน่ง :พนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาท้องถิ่น
เงินเดือน :37,680 บาท
ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก
2. มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
3. มีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วันที่เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่โพส 3 ก.พ. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566