Update ล่าสุดวันนี้ 13 มิ.ย. 2567

 

งานสาธารณสุข

 

โรงพยาบาลพุทธชินราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

1 ตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 
อัตราว่าง 2 อัตรา 
ค่าตอบแทน 11,280 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

2 ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อัตราว่าง 8 อัตรา 
ค่าตอบแทน 10,430 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันและมีความรู้ ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ 

3 ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
อัตราว่าง 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

4 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
อัตราว่าง 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน 13,800 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก 
ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

สมัครทางเว็บไซต์ : https://budhosp.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

โรงพยาบาลพุทธชินราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่โพส 3 ก.พ. 2566
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 12 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
28 พ.ค. 2567
ได้รับความนิยม