Update ล่าสุดวันนี้ 23 เม.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. เปิดรับสมัคร 6 - 10 ก.พ. 66

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ปวช. 11,280 บาท
อัตราค่าตอบแทน ปวท. 13,010 บาท
อัตราค่าตอบแทน ปวส. 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
3 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตร
กำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : อาคารวันชัย ภาคลักษณ์ ชั้น 1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง ถนนราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เปิดรับสมัคร : 6 - 10 ก.พ. 66

File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. เปิดรับสมัคร 6 - 10 ก.พ. 66
วันที่โพส 27 ม.ค. 2566
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 129 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 30 เมษายน 2567
11 เม.ย. 2567
ได้รับความนิยม