JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร - 31 มกราคม 2566


ประกาศจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนิติกร และตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

1 ตําแหน่ง นิติกร
 จํานวน 1 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
จํานวน 1 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทนปวช. 11,280 บาท/เดือน
อัตราค่าตอบแทนปวท. 13,010 บาท/เดือน
อัตราค่าตอบแทนปวส. 13,800 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.)หรือ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ในสาขาวิาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 1/112 ถนนหน้าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ


File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร - 31 มกราคม 2566
วันที่โพส 27 ม.ค. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566