Update ล่าสุดวันนี้ 13 มิ.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร - 31 มกราคม 2566

ประกาศจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนิติกร และตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

1 ตําแหน่ง นิติกร
 จํานวน 1 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
จํานวน 1 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทนปวช. 11,280 บาท/เดือน
อัตราค่าตอบแทนปวท. 13,010 บาท/เดือน
อัตราค่าตอบแทนปวส. 13,800 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.)หรือ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ในสาขาวิาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 1/112 ถนนหน้าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร - 31 มกราคม 2566
วันที่โพส 27 ม.ค. 2566
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 12 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
28 พ.ค. 2567
ได้รับความนิยม