JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนกลางและภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 27 มกราคม 2566


ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 

1 - ตําแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) 
อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา 
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี 

2 - ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด 
ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางการจัดการ 

3 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 
อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด 
ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางการจัดการ 

4 ตำแหน่งนิติกร
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิานิติศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://opsmoc.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 มกราคม 2566 - 27 มกราคม 2566
***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนกลางและภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 27 มกราคม 2566
วันที่โพส 13 ม.ค. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566