JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานสาธารณสุข

สสจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 19 ม.ค. 66


ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์ 

1 ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม 

2 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข ทางเวชกิจฉุกเฉิน 

3 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี

ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น 
2. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี 
ใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกําหนด 

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร :ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตรอน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
สถานที่รับสมัคร :ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข สมัครได้ที่ โรงพยาบาลตรอน 
สถานที่รับสมัคร :ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สมัครได้ที่ โรงพยาบาลท่าปลา
สถานที่รับสมัคร :ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สมัครได้ที่ โรงพยาบาลบ้านโคก
วันที่เปิดรับสมัคร : 13 - 19 ม.ค. 66
***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สสจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 19 ม.ค. 66
วันที่โพส 12 ม.ค. 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566