Update ล่าสุดวันนี้ 13 มิ.ย. 2567

 

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เงินเดือน 28,630-41,000 บาท เปิดรับสมัคร - 31 มกราคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่ง : อาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
เงินเดือน : 28,630-41,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
รายละเอียดวุฒิ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D.Candidate ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ(International Business)หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สมัครทางเว็บไซต์ : https://www.tbs.tu.ac.th/aboutus/job-opportunities/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

File pdf แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เงินเดือน 28,630-41,000 บาท เปิดรับสมัคร - 31 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่โพส 4 ม.ค. 2566
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 12 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
28 พ.ค. 2567
ได้รับความนิยม