JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1 - 9 ธ.ค. 65


ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

กลุ่มงาน ตำแหน่ง และอัตราว่าง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา

2 ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 
จำนวน 5 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา

3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา

4 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา

5 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
จำนวน 11 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ป.ตรีทุกสาขา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
6 ตำแหน่งวิศวกรโยธา 
จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิาพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด

กลุ่มงานเทคนิค (ทั่วไป)
7 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราเงินเตือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สมัครทางเว็บไซต์ : http://cdd.jobthaigov.com/CDD/CDD.Register.Web/2
วันที่เปิดรับสมัคร : 1 - 9 ธันวาคม 2565

File แนบ***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1 - 9 ธ.ค. 65
วันที่โพส 24 พ.ย. 2565


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566