JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มี.ค. 2566

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 81 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 21 ตุลาคม 2565


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีสังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลาง และภูมิภาค)

1 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี 
อัตราว่าง 52 อัตรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน 
กลุ่มอํานวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑ - ๑๕ 
และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
- เพศชายที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และพร้อมปฏิบัติงานพิธีการศพ 
ที่ได้รับพระราชทาน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 
- ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

2 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี 
อัตราว่าง 29 อัตรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน 
กลุ่มอํานวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ส่วนกลาง
และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
- เพศชายที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และพร้อมปฏิบัติงานพิธีการศพ 
ที่ได้รับพระราชทาน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 
- ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

สมัครทางเว็บไซต์ : https://m-culture.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 ตุลาคม 2565 - 21 ตุลาคม 2565***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 81 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 21 ตุลาคม 2565
วันที่โพส 12 ต.ค. 2565


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 20 เมษายน พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เปิด 21 - 23 มีนาคม 2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. เปิดรับสมัคร 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566