JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565


ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินนอกงบประมาณ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีทักษะความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

สถานที่รับสมัคร : ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ชั้น 6 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565 ตามเวลาราชการ 


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565
วันที่โพส 1 ก.ย. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566