JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานธนาคาร

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เพื่อปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
จำนวน 28 อัตรา

คุณสมบัติของลูกจ้าง
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้มีใจบริการ
3. ผู้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภออมก๋อย(สามารถสื่อสารภาษาชนเผ่าได้จะรับพิจรณาเป็นพิเศษ)
4. สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์IT ที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้งาน web application ได้ (หากมี Notebook และ Tablet รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

การรับสมัคร
สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาอมก๋อย
              เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการสมัคร
              - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
              - สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
              - สำเนาหลักฐานการศึกษา
              - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
รับสมัครตั้งวันที่ 19 - 26 สิงหาคม 2565 ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-467199 และทางเพจ Facebook ธกส. สาขาอมก๋อย***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เพื่อปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
วันที่โพส 23 ส.ค. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566