JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำบลบางกูวัด รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565


ประกาศรับสมัคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางดูวัด 2 หมู่ 12 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
(มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล)
- เงินเดือน 12,350 บาท
- ค่าน11 2,200 บาท
มีเงินส่วนอื่นที่ได้คือค่าใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
มีประสบการณ์ทางวิชีพทางการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง
สอบสัมกายนั่ วันที่ 20 กันยายน 2565
ประกาศผลสอบสัมภษณ์ วันที่ 26 กันยายน 2565 พร้อมทำสัญญาจ้าง

1.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 11,910 บาท
- ค่า ฉ11 2,000 บาท
มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ใช้โปรแกรม JHCIS ได้ดี
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565
เดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำบลบางกูวัด 2 หมู่ 12
สอบข้อเขียน วันที่ 9 กันยายน 2565
ประกาศผลสอบ 16 กันยายน 2565
สอบสัมภาษณ์ +ปฎิบัติสอบโปรแกรม JHCIS วันที่ 20 กันยายน 2565
ประกาศผลสอบสัมกษณ์ วันที่ 26 กันยายน 2565 พร้อมทำสัญญาจ้าง***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำบลบางกูวัด รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565
วันที่โพส 14 ส.ค. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566