JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 30 ก.ย. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565


1 ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ)
เงินเดือน :18,000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2 ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
เงินเดือน :18,000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dss.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร :วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565


File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่โพส 9 ส.ค. 2565


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 2565 - 20 ตุลาคม 2565
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 12 ตุลาคม 2565
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 3 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 3 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565
กรมท่าอากาศยาน(ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 4 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565