JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 2565

งานธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2565


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์(Call Center)
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 - 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดสมัคร)
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือทียบเท่าทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
3 ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีด้าน Call Center, Customer Service
ดูเพิ่มเติมที่ File แนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร
สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์
www.Jobtopgun.com หรือฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ทางเว็บไซต์
www.irecruitbaac.com
จะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2565
วันที่โพส 26 พ.ค. 2565


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธันวาคม 2565
Top 5
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - ม.3-ม.6 เปิดรับสมัคร 1 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม2565 - 10 มกราคม 2566
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 65 - 11 มกราคม 66
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566