JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 ก.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565


สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2565 จำนวน 208 อัตรา ระหว่างวันที่ 12-20 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ผู้ช่วยช่าง
คุณวุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม/ยานยนต์/เครื่องกล/อุตสาหกรรม/เครื่องมือกล/ซ่อมบำรุง/เครื่องจักรกล/โทรคมนาคม

2 ผู้ช่วยพัสดุ
คุณวุฒิ ปวช. สาขาบัญชี/พาณิชยการ/การจัดการโลจีสติกส์

3 ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ ปวช. สาขาบัญชี/การเลขานุการ/พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 ผู้ช่วยบัญชี
คุณวุฒิ ปวช. สาขาบัญชี

5 ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
คุณวุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง

สมัครทางเว็บไซต์
กฟฉ.1 : https://forms.gle/forms/d/e/1
กฟฉ.2 : https://forms.gle/forms/d/e/2
กฟฉ.3 : https://forms.gle/forms/d/e/3
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-20 พฤษภาคม 2565


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
วันที่โพส 17 พ.ค. 2565


สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 70,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565
Top 5
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 85 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2565 - 4 กรกฎาคม 2565
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก 300 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลายจังหวัด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร และพนักงานบริการ รับสมัคร 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 4 - 8 กรกฎาคม 2565