JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 พ.ค. 2565

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 65


สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 65
https://www.eef.or.th/notice/280422/

1.หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
2.นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3.นักบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา
4.นักบริหารเงินอุดหนุน จำนวน 1 อัตรา
5.หัวหน้าเลขานุการ จำนวน 1 อัตราา
6.นักวิชาการควบคุมภายในอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
7.นักวิชาการบริหารโครงการ (สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
8.นักวิชาการติดตามประเมินผล (สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
9.นักบริหารแผนงาน/โครงการ (ด้านการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล) จำนวน 2 อัตรา
10.นักบริหารแผนงาน/โครงการ (ด้านพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ) จำนวน 2 อัตรา
11.เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

สมัครทางเว็บไซต์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi-XWQ
ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 65

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Free โปรแกรมขุด Bitcoin


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 65
วันที่โพส 30 เม.ย. 2565


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีบัญชี 2565 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
Top 5
ศูนย์อนามัยที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 2565 - 16 มิถุนายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง 208 อัตรา เปิดรับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 208 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 67 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565