JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 2 ก.ค. 2565

โอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน

กรมประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย. 2564


กรมประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญการ​ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย. 2564


https://personal.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/52044
Free โปรแกรมขุด Bitcoin


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย. 2564
วันที่โพส 29 ต.ค. 2564


สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 70,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565
Top 5
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 85 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2565 - 4 กรกฎาคม 2565
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก 300 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลายจังหวัด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 4 - 8 กรกฎาคม 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า และบุคคลภายนอก 102 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565