JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 8 ก.พ. 2566

งานธนาคาร

ธ.ก.ส. นครราชสีมา รับสมัครบุคคลภายนอก 9 อัตรา ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 กันยายน 2564


ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่าระดับ 2 ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร4
ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่าระดับ 2
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 1500 บาท
คุณสมบัติ
1 เพศ ชาย/หญิง
2 มีสัญชาติไทย
3 บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
4 บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 - 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
5 บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ หรือ ผู้ช่วยพนักงานบริการ ต้องมีอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
6 สําเร็จการศึกษาไม่ตํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี
เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา 35 ถนนมนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
หรือกรอกใบสมัครที่ https://forms.gle/CYuXKMRXiLdkop9f6
วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 กันยายน 2564

File แนบ


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,นครราชสีมา
ธ.ก.ส. นครราชสีมา รับสมัครบุคคลภายนอก 9 อัตรา ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 กันยายน 2564
วันที่โพส 21 ก.ย. 2564


กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวช. - ปวส. - ป.ตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Top 5
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 269 อัตรา เปิดรับสมัคร 7-10 ก.พ.66
สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราว่าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. 66 - 7 มี.ค. 66