JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานสาธารณสุข

[ปิดรับสมัครแล้ว] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร นักวิชาการอาหารและยา 1 ตำแหน่ง


***** ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ*****
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยา

วุฒิการศึกษา :
1) ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

คุณสมบัติ :
1) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
1.1) มีความสามารถในการใช้ Microsoft office เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น
1.2) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom, Cisco webex เป็นต้น
1.3) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
2) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน :
1) พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเบื้องต้น ในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ สืบค้นข้อมูลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของสมุนไพร
2) สนับสนุนการจัดประชุม การจัดทำเอกสาร รวบรวมและตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย การประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) สนับสนุนการจัดจ้าง การจัดทำโครงการ การจัดทำเอกสาร รวบรวมและตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย การประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารสำหรับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ผู้ประกอบการ
5) ตอบข้อหารือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์
6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทนเงินเดือน : 15,000 บาท

หลักฐานการสมัครงาน :
1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
2) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) สำเนาทะเบียนบ้าน
5) Resume

ติดต่อสมัครงานได้ที่
กลุ่มประเมินวิชาการ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Email herbaldivision.7476@gmail.com
โทร 02-590-7476

 

**ปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2564


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : คณะกรรมการอาหารและยา สาธารณสุข กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. ปริญญาตรี นักวิชาการ นนทบุรี โครงการ นักวิชาการ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

คณะกรรมการอาหารและยา , สาธารณสุข , กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร , อย. , ปริญญาตรี , นักวิชาการ , นนทบุรี , โครงการ , นักวิชาการ , วิทยาศาสตร์ชีวภาพ , เทคโนโลยีชีวภาพ
[ปิดรับสมัครแล้ว] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร นักวิชาการอาหารและยา 1 ตำแหน่ง
วันที่โพส 2 ก.ย. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564