JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 62 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ครั้งที่ 1/2564

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 62 อัตรา (รายละเอียดของตําแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)
1.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
1.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

สมัครทางเว็บไซต์ : https://rmutt.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

Download ประกาศรับสมัคร
Download รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัคร
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 62 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่โพส 1 ก.ย. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564